MÀN ANDROID THÔNG MINH GOTECH GT8MAX LẮP CHO TOYOTA LAND CRUISER

12.800.000₫
➖Xe Toyota Land Cruiser lên màn ANDROID #GOTECH GT8 MAX - Thông minh & Đẳng Cấp . ✔𝐌𝐚̀𝐧 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐎𝐈𝐃 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧...

➖Xe Toyota Land Cruiser lên màn ANDROID #GOTECH GT8 MAX - Thông minh & Đẳng Cấp .

✔𝐌𝐚̀𝐧 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐀𝐍𝐃𝐑𝐎𝐈𝐃 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢.

✔ 𝐃𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝟑𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲
✔ 𝐒𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝟏 đ𝐨̂̉𝐢 𝟏 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟐 𝐧𝐚̆𝐦
✔️ 𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐊𝐞𝐲 
✔️ 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̉ 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐌𝐚𝐩 𝐒𝟏 𝐁𝐚̉𝐧 𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧
✔️ 𝐂𝐨́ 𝐀𝐩𝐩 𝐆𝐎𝐓𝐄𝐂𝐇 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄 (𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐮̛̉)

✅𝐀𝐧𝐡 𝐞𝐦 𝐡𝐚̃𝐲 𝐬𝐚̆́𝐩 𝐱𝐞̂́𝐩 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐪𝐮𝐚 #𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 #𝐇𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 #𝐀𝐮𝐭𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐚̀𝐨!

- - - - - - - - - - - 
🏅𝐆𝐨𝐭𝐞𝐜𝐡 - Đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐨 𝐦𝐚̀𝐧 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐨̂ 𝐭𝐨̂ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 

𝐂hi tiết sản phẩm tham khảo tại đây:

𝐑𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 :

🔔Hùng Lâm xe hay: 

🔔Vnexpress: https://vnexpress.net/gotech-tung-chuong-trinh-mo-rong-dai-ly-man-hinh-oto-thong-minh-4152477.html

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: